Rumelka - HgS
Trieda: sulfidy, Kryštálová sústava trojuholníková
Tvrdosť: 2 - 2,5
Hustota: 8,0 - 8,2
Štiepateľnosť: dokonalá
Lom: lastúrovitý
Popis:
Rumelka vytvára tabuľkovité, romboédrické alebo stĺpcovité kryštály, ktoré sú veľmi často zdvojčatené. Niekedy má celistvý, kôrovitý alebo zrnitý habitus. Tentominerál je charakteristický svojou hnedočervenou alebo šarlátovou farbou. Je priehľadný až nepriesvitnyý a vyznačuje sa diamantovým alebo polokovovým alebo matným leskom.
Vznik:
Vzniká v okolí sopečných sopúchov a termálnych prameňov. Sprievodnými minerálmi býva pyrit, kalcit, markazit, niekedy opály a auripigment. Vyskytuje sa aj na hydrotermálnych žilách a v usadených horninách súvisiacich s recentnou sopečnou aktivitou.
Poznávanie:
Na rozdiel od podobného realgáru, rumelka na vzduchu ani po dlhom čase farbu nemení.
Contakt HgS ***